ANBI

ANBI

Stichting Libertad, de rechtspersoon van Consent!, heeft een ANBI status. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.


Dit is een een instelling of organisatie die geen winstoogmerk heeft en uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.


Stichting Libertad staat geregistreerd onder RSIN/fiscaalnummer 8514.06.634

Doelstelling

Onze missie is om jongeren van 11 tot en met 18 jaar een uitdagende leeromgeving te bieden waarin zij hun eigen behoeften en motivatie mogen ontdekken, om van daaruit te leren. 


Wij zijn een kleine school met uniek vernieuwend onderwijs. Een school voor voortgezet onderwijs, waar de leerling echt centraal staat. Hoe wij dit precies vormgeven staat beschreven in onze schoolgids en het schoolplan. Consent! is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, van 8.30-16.00 uur.

Consent! is een particuliere school, wat inhoudt dat wij geen recht hebben op overheidsfinanciering. De ouders van onze leerlingen dragen volledig zorg voor de financiering van alle lopende activiteiten van Consent!.

Beloningsbeleid

Alle docenten, begeleiders en bestuursleden die betrokken zijn bij Consent! werken op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding (per uur), met een maximum van 180,- euro p/m en 1800,- euro per jaar.

Bestuursleden

Voorzitter: Nathalie Hutten
Penningmeester/Secretaris: Frank van Gameren
Algemeen Bestuurslid: Wieteke Avontuur

Jaarverslagen

2019/2020
2020/2021