Over Consent!

Leren vanuit nieuwsgierigheid

Onze missie

De missie van Consent! is om jongeren van 11 tot en met 18 jaar een uitdagende leeromgeving te bieden waarin zij hun eigen behoeften en motivatie mogen ontdekken, om van daaruit te leren. Consent! wil de mogelijkheid bieden om te ontmoeten, te experimenteren en zelfstandig na te denken om daardoor persoonlijk en intellectueel te groeien.

Onze visie

Iedereen heeft een innerlijke vulkaan in zich. In de vulkaan zitten talenten, motivatie en de drang om te leren. Bij Consent! krijgen leerlingen alle mogelijkheden om die vulkaan tot uitbarsting te laten komen.


 Om de vulkaan te laten uitbarsten gaan we bij Consent! uit van het natuurlijk leren, leren vanuit nieuwsgierigheid. De leerling mag dus zelf bepalen wat en hoe er geleerd wordt.


Als de leerling zelf verantwoordelijk is voor het leerproces en op sociocratische wijze leert werken op school dan wordt er ook geleerd: 

  • Op te komen voor de eigen gedachten
  • Actief bij te dragen aan zaken die belangrijk voor ze zijn
  • Problemen als groep op te lossen
  • De mening van anderen te respecteren
  • Bij te dragen aan een succesvolle gemeenschap.

Het resultaat

Doordat de leerling zelf verantwoordelijkheid draagt voor het eigen leerproces, ontwikkelt de leerling goede strategieën voor het vinden van creatieve en nieuwe oplossingen voor problemen. De vaardigheden die hierbij ontwikkeld worden kun je de rest van je leven gebruiken en inzetten.

 

Volgens de visie van Consent! is dit de basis om de vulkaan uit te kunnen laten barsten. Wie weet heeft de leerling straks wel een eigen dierenpension, omdat bij Consent! de mogelijkheid wordt geboden om stage te lopen bij een dierenpension.


Misschien werkt een leerling straks wel in de IT omdat het bij Consent! mogelijk is zichzelf programmeren aan te leren, of de leerling heeft straks een eigen dierenartspraktijk omdat bij Consent! de mogelijkheid wordt geboden om op eigen tempo het vwo-diploma te halen.