Aanname

Consent! is een school voor leerlingen van 11 tot en met 18 jaar.


We investeren graag in een goede kennismaking. Het aannamebeleid van nieuwe leerlingen bestaat daarom uit de volgende stappen:
1. Kennismaken
Vaak zal de informele infokring een eerste kennismaking zijn met de school. We vinden het belangrijk dat een potentiële leerling weet wat democratisch onderwijs is en daar, samen met de ouders, bewust voor kiest.

Aannameprocedure nieuwe leerling

2. Meeloopdag

Samen met de potentiële leerling en ouders wordt een meeloopdag afgesproken. De potentiële leerling draait dan een hele dag mee op Libertad, van 9.00 tot 15.00 uur. Als dat van beide kanten goed is bevallen wordt er een afspraak gemaakt om twee volle weken mee te draaien op Libertad. De kosten voor een meeloopdag zijn € 60,00.

4. Twee weken meedraaien

De sfeer op school en de sociale en fysieke veiligheid zijn essentiële voorwaarden voor het natuurlijk leren bij Consent! Wij vinden het dan ook belangrijk dat nieuwe leerlingen op een natuurlijke manier worden opgenomen in de groep. Iedere leerling went op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Vandaar dat wij kiezen voor een periode van twee weken waarin de potentiële leerling en de bestaande groep leerlingen aan elkaar kunnen wennen. Tevens krijgt de potentiële leerling hiermee de tijd om een goed beeld te krijgen van democratisch/sociocratisch onderwijs. Tijdens de twee weken meedraaien zal er elke week een leerling buddy zijn van de potentiële leerling. De buddy zal de leerling begeleiden, vragen beantwoorden en helpen bij het wennen op Consent!. Een week is bij Consent! 24 uur, verdeeld over maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 16.00 uur. Na afloop van deze twee weken heeft de potentiële leerling dus 48 uur meegedraaid op Consent!. In de schoolkring wordt besloten om al dan niet met elkaar verder te gaan. De kosten van de twee weken meedraaien bedragen € 175,-.

7. Definitieve aanname

Als het inschrijfformulier is ondertekend en de eerste betaling is voldaan, is de deelname definitief. De leerling wordt dan volgens de leerplichtwet ingeschreven op Consent!.

3. Intakegesprek

Als de potentiële leerling interesse heeft om als leerling naar Consent! te komen, plannen we een intakegesprek met de potentiële leerling en beide ouders. Tijdens dit intakegesprek wordt de ontwikkeling van de leerling uitgebreid besproken, zowel thuis als op een eventuele vorige school. Tevens nemen we de wederzijdse verwachtingen met elkaar door. Voor Consent! is het belangrijk dat de potentiële leerling past binnen de mogelijkheden die Consent! te bieden heeft. Consent! is een speciale school maar geen speciaal onderwijs. Er wordt verwacht dat ouders en potentiële leerling zich hebben ingelezen in democratisch/sociocratisch onderwijs en hoe Consent! er vorm aan geeft. Na het intakegesprek wordt besloten of er verder gegaan wordt met de procedure voor aanname.

5. Evaluatiegesprek

Na één week meedraaien en na twee weken meedraaien vindt er een evaluatiegesprek plaats met de potentiële leerling, ouders en de coördinator. Tijdens het tweede gesprek krijgen ouders het inschrijfformulier mee.

6. Inschrijven

Als de potentiële leerling, de ouders en de schoolkring allemaal voor definitieve aanname kiezen, melden de ouders de leerling aan via het inschrijfformulier. Als gekozen wordt voor aanmelding rekenen wij erop dat ouders zullen deelnemen aan de ouderkring en zich waar nodig, in overleg, zullen inzetten voor de school.