Bordje voetbal de dobbelsteen2.0
 

Ouderbijdrage

Een schoolgaande leerling kost ongeveer € 10.000 per jaar. Libertad is een particuliere school en ontvangt (nog) geen subsidie van de overheid. Dit vraagt een investering van ouders en ook van begeleiders en vakdocenten. Begeleiders en vakdocenten ontvangen geen volwaardig salaris maar een onkostenvergoeding.

Ouders betalen per leerling: € 3.600,- per jaar, in 12 termijnen van € 300,-, te voldoen per 1e van de maand. Er wordt een eenmalige borg van € 300,- gevraagd.

Er zijn een aantal kortingsregelingen:
· Voor de tweede leerling uit hetzelfde gezin geldt een korting van € 300,- per jaar, voor de derde leerling € 600,- per jaar. Vanaf de vierde leerling hoeft niet meer te worden betaald.
· Bij vooruitbetaling per kwartaal betaalt u € 875,- per kwartaal (korting van € 100,- op jaarbasis)